top of page

ADDRESS BAKERY

Willem-Pie Bakery B.V.

Johan Huizingalaan 76

1065 JD Amsterdam

KvK-number: 75619148

CONTACT US

Tel: +31 6 18 76 94 81

Email: hello@willem-pie.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN - Willem-Pie Bakery B.V. Webshop

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via hello@willem-pie.nl. Het adres van Willem-Pie Bakery B.V. is Johan Huizingalaan 76, 1065 JD Amsterdam met KvK-nummer: 75619148.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 - Producten

Wij verkopen in onze webshop vegan sweets, chocolade, thee en Willem-Pie merchandise (Product of Producten).

Artikel 2 - Registratie

U hoeft zich niet te registreren om een Product te bestellen. Hier kunt u wel voor kiezen. Als u hiervoor kies moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 - Betalingen

De (totale) prijs van de Producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met Ideal. Wij vergoeden de verzendkosten als u voor een bepaald bedrag besteld.

Artikel 4 - Leveringen

Wij leveren uw Product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. Budbee verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van Budbee een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij of Budbee u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 3 dagen na de aangegeven leverdatum zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het Product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend Product (van gelijke waarde) te sturen.

 

Artikel 5 - Retour

Onze Verse Producten kunnen niet geretourneerd worden. Onder Verse Producten verstaan wij Producten met een beperkte houdbaarheidsdatum, zoals onze vegan sweets, chocolade en andere eetbare producten. Wij staan in voor de kwaliteit van onze Producten. Bij het retourneren van de verse producten kunnen wij de kwaliteit niet meer waarborgen.

 

Producten die niet vallen onder Verse Producten kunnen wel geretourneerd worden. Dit zijn Producten zoals Willem-Pie merchandise en thee. Geef voor het retourneren via hello@willem-pie.nl aan dat u de items retour wilt sturen. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het Product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het Product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening.

Tijdens uw wettelijke 14 dagen bedenktermijn, moet u zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. U mag het Product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het Product wilt houden.

Artikel 6 - Garantie

Wij garanderen dat onze Verse Producten vers zijn op het moment dat wij ze bij u afleveren. Als wij de Verse Producten bij u afleveren na de houdbaarheidsdatum van het Verse Product zullen wij u het bedrag terugstorten.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een Product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 8 – Privacy policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 9 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 10 - Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar hello@willem-pie.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen tien dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen tien dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 11 - Geschillenregeling

  1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.

  2. Ook kunt u als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr

bottom of page